TẶNG NGAY 100GB ACCOUNT BACKUP FTP, DỊCH VỤ MONITOR, DỊCH VỤ VPN

 • Cơ bản

  • 1 vCore CPU 2Ghz
  • 1 GB RAM
  • 20 GB SSD
  • 100 Mbit Internet
  • 1 Ip address
  • Unlimit Traffic
  • Khuyến mại:
  • 50 GB Backup

  • Thời gian sử dụng: +  - 

   Số lượng VPS: +  - 
  180K /Tháng
  Chi phí 6 Tháng: 1080K
Dịch vụ bổ xung Chi phí
01 VCore CPU 100 K
01 GB memory 50 K
100 GB SSD 200 K
100 Mbit network 1200 K
01 IP address 50k

Giảm 10% khi thanh toán 12 tháng
Giảm 5% khi thanh toán 6 tháng