MIỄN PHÍ 10.000 IPV6 CHO MỖI VPS TẠI GALAXYCLOUD

Đăng ký VPS


CẤU HÌNH LỰA CHỌN
Loại server VPS
Gói Cơ bản
CPU 1 VCore
Memory 1 GB
SSD 20 GB
Network 100 Mbit
IP address 1
Thời gian sử dụng 6 tháng
Chi phí 1 tháng 150 K (VND)
Số lượng server 1
Tổng chi phí 900,000 VND (6 x 150 K x 1)
Chín trăm ngàn đồng