Cách thêm hỗ trợ `v-model` vào các thành phần Vue.js tùy chỉnh
Chỉ thị v-model là một trong số ít các chỉ thị đi kèm với Vue.js. Chỉ thị này cho phép liên kết dữ liệu hai chiều giữa dữ liệu và chế độ xem của ta .Với liên kết dữ liệu hai chiều, khi ta cập nhật dữ liệu thông qua các trường đầu vào hoặc các điều khiển khác, ta có thể sửa đổi DOM mà không cần phải thực hiện công việc DOM.
2020-10-28 00:00:00
Các từ khóa dành riêng cho JavaScript
Có một số từ khóa mà bạn không thể sử dụng trong Javascript. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các từ khóa dành riêng.
2020-10-27 00:00:00
Cách thay thế tất cả các phiên bản của một chuỗi trong JavaScript
Thay thế văn bản trong chuỗi là một nhiệm vụ phổ biến trong JavaScript. Trong bài viết này, bạn sẽ xem xét việc sử dụng replace và biểu thức chính quy để thay thế văn bản.
2020-10-27 00:00:00
Cách ngăn ngắt dòng bằng CSS
Các nhà phát triển thường thích bọc văn bản trên một trang web. Bao bọc hạn chế văn bản theo cách này hay cách khác và ngăn chặn các vấn đề thiết kế. Gói văn bản cũng có thể ngăn cuộn ngang. Nhưng có những lúc bạn muốn các khối văn bản nằm trên cùng một dòng, dù độ dài. Bạn có thể ngăn ngắt dòng và ngắt dòng cho các phần tử cụ thể bằng cách sử dụng thuộc tính khoảng white-space CSS .
2020-10-27 00:00:00
Sử dụng tải trước và tìm nạp trước trong HTML của bạn để tải nội dung
Tải nội dung trên một trang là một trong những phần quan trọng nhất cần thực hiện đúng để đạt được tốc độ nhanh chóng đầu tiên có ý nghĩa. Thông thường, các ứng dụng trong thế giới thực tải nhiều file CSS, phông chữ, JavaScript và hình ảnh và các nội dung này bị chặn hiển thị theo mặc định, điều này làm giảm hiệu suất tải.
2020-10-27 00:00:00
Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị các cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27 00:00:00
Có gì mới trong webpack 4
Webpack là một gói module tĩnh cho các ứng dụng JavaScript hiện đại. Nó giúp gói tất cả các module khác nhau và gói chúng thành một hoặc nhiều gói.
2020-10-27 00:00:00
Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 18.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27 00:00:00
Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 20.04
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL rõ ràng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại các URL dựa trên các điều kiện.
2020-10-27 00:00:00

« 123 ... ... 21 » (207)

Hỗ trợ
Chat ngay