Thứ ba, 27/10/2020 | 00:00 GMT+7

Cách thay thế tất cả các phiên bản của một chuỗi trong JavaScript

Thay thế văn bản trong chuỗi là một nhiệm vụ phổ biến trong JavaScript. Trong bài viết này, bạn sẽ xem xét việc sử dụng replace và biểu thức chính quy để thay thế văn bản.

Thay thế một trường hợp duy nhất

Thông thường, hàm String replace() của JavaScript chỉ thay thế version đầu tiên mà nó tìm thấy trong một chuỗi:

const myMessage = 'this is the sentence to end all sentences'; const newMessage = myMessage.replace('sentence', 'message'); console.log(newMessage); // this is the message to end all sentences 

Trong ví dụ này, chỉ có trường hợp đầu tiên của sentence được thay thế.

Thay thế nhiều trường hợp

Nếu bạn muốn JavaScript thay thế tất cả các version , bạn sẽ phải sử dụng một biểu thức chính quy bằng cách sử dụng toán tử /g :

const myMessage = 'this is the sentence to end all sentences'; const newMessage = myMessage.replace(/sentence/g, 'message'); console.log(newMessage); // this is the message to end all messages 

Lần này cả hai trường hợp đều được thay đổi.

Ngoài việc sử dụng nội tuyến /g , bạn có thể sử dụng hàm khởi tạo của đối tượng RegExp :

const myMessage = 'this is the sentence to end all sentences'; const newMessage = myMessage.replace(new RegExp('sentence', 'g'), 'message'); console.log(newMessage); // this is the message to end all messages``` 

Thay thế các ký tự đặc biệt

Để thay thế các ký tự đặc biệt như -/\^$*+?.()|[]{}) Ta cần sử dụng dấu gạch chéo ngược để loại bỏ chúng.

Đây là một ví dụ. Với chuỗi this\-is\-my\-url , hãy thay thế tất cả các dấu gạch ngang thoát ra ( \- ) bằng một dấu gạch ngang ( - ) không thoát.

Bạn có thể làm điều này với replace() :

const myUrl = 'this\-is\-my\-url'; const newUrl = myMessage.replace(/\\-/g, '-'); console.log(newUrl); // this-is-my-url 

Ngoài ra, hãy sử dụng new Regexp() :

const myUrl = 'this\-is\-my\-url'; const newUrl = myUrl.replace(new RegExp('\-', 'g'), '-'); console.log(newUrl); // this-is-my-url 

Trong ví dụ thứ hai này, bạn không cần phải sử dụng dấu gạch chéo ngược để thoát khỏi dấu gạch chéo ngược.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã biết cách thay thế các trường hợp đơn lẻ, nhiều trường hợp và cách xử lý chuỗi bằng các ký tự đặc biệt.


Các tin cũ hơn:

GalaxyCloud hợp tác với Học viên ngoại giao phân tích dữ liệu Biển đông 2021-10-25
Hệ thống Theo dõi lộ trình và Quản lý Camera xe Toàn quốc, theo chuẩn 2021 Bộ giao thông 2021-10-20
Xem NVME kioxia fl6 series enterprise nvme gen 4 ssd slc 2021-09-25
Tạo Chứng chỉ Self-signed SSL certificate với nginx trên ubuntu 20.04.1 2021-09-23
Cài đặt SSH Key trên Server Rocky linux 8 2021-09-17
Cài đặt bảo mật cơ bản cho Server Rocky linux 8 2021-09-17
Cách cài Etherpad collaborative web editor trên ubuntu 20.04 2021-09-14
Cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04 2021-08-09
Các Xu Hướng Công Nghệ Ngành F&B Bùng Nổ Trong Thời Gian Tới 2021-07-13
CẢNH BÁO NGUY CƠ TẤN CÔNG MẠNG VÌ LỖ HỔNG WINDOW TẠI VIỆT NAM 2021-06-29

Hỗ trợ
Chat ngay