MIỄN PHÍ 10.000 IPV6 CHO MỖI VPS TẠI GALAXYCLOUD

Đăng ký VPS


CẤU HÌNH LỰA CHỌN
Loại server VPS
Gói Chuyên nghiệp
CPU 8 VCore
Memory 12 GB
SSD 200 GB
Network 100 Mbit
IP address 1
Thời gian sử dụng 6 tháng
Chi phí 1 tháng 1270 K (VND)
Số lượng server 1
Tổng chi phí 7,620,000 VND (6 x 1270 K x 1)
Bảy triệu Sáu trăm Hai mươi ngàn đồng