TẶNG NGAY 100GB ACCOUNT BACKUP FTP, DỊCH VỤ MONITOR, DỊCH VỤ VPN

 • tùy chọn vps

  • +  - 
  • +  - 
  • +  - 
  • +  - 
  • +  - 
  • Unlimit Traffic
  • Khuyến mại:
  • Backup

  • Thời gian sử dụng: +  - 

   Số lượng: +  - 
  180 K /Tháng Chi phí 1 Tháng: 180K
Dịch vụ bổ xung Chi phí
01 VCore CPU 100 K
01 GB memory 50 K
100 GB SSD 200 K
100 Mbit network 1200 K
01 IP address 50k

Giảm 10% khi thanh toán 12 tháng
Giảm 5% khi thanh toán 6 tháng