Chính sách bảo mật thông tin

Dịch vụ galaxycloud.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: